Rádia

Titan VV

Zajímám se mimo jiné o techniku, zejména pak o přístroje z oblasti elektrotechniky. Začínal jsem už v dětství, rozebíráním všeho, co kdo vyřadil. Železné neděle, smetiště, staré půdy, kde co leželo jsem k radosti svých blízkých zatáhl domů a rozebral na prvočinitele. Později jsem začal i se stavbou vlastních přístrojů, jako krystalek, radiopřijímačů ze stavebnic, zesilovačů atd. S nástupem digitální techniky, kdy vše řídí procesory, poklesl dočasně můj zájem o vlastní konstrukce a začal jsem se zabývat sběratelstvím a restaurováním radiopřijímačů a krystalek. Z počátku jsem si prošel obdobím hromadění, bral jsem vše a množství přístrojů se blížilo 200 ks. Pak přišlo období, kdy jsem pochopil, že není umění nashromáždit početnou sbírku šrotu, provedl jsem redukci, po níž zbylo asi 50 ks přístrojů lepší kvality a několik krystalek. Posléze jsem zjistil od ostatních sběratelů, že takto začínala většina z nich. Nyní již sbírám s rozvahou, zajímají mě přístroje předválečné, vyráběné či prodávané na našem území, krystalky, které jsou výborné svojí skladností, elektronky a literatura z tohoto období.

Vývoj a produkce radiotechniky byla velmi závislá na politické situaci. Některé přístroje jsou zajímavé zejména okolnostmi svého vzniku.

Každý sběratel má trochu jiný přístup k opravám přístrojů. Já se nesnažím o zprovoznění za každou cenu, při opravách upřednostňuji původní součástkovou základnu, před funkčností.

Jsem členem HRČS, což je klub podobně postižených lidí, kde jsem našel několik dobrých kamarádů a získal spoustu informací a návodů.